Slovo na úvod


Milé kolegyne, milí kolegovia, vážení partneri podujatia.

Srdečne Vás vítame na odbornom vzdelávacom podujatí „Akadémia: Bolesti hlavy 2023”.

Odborné podujatie sme umiestnili do hotela Holiday Inn, tento rok odborné podujatie oslavuje už svoje piate výročie.

Podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania a bude mu pridelených
7 CME kreditov. Odbornú garanciu nad podujatím prevzala Slovenská neurologická spoločnosť, Sekcia bolesti hlavy SNeS, Neurologický spolok Kramáre a spoločnosť Berlina. Odborné prezentácie sú zoradené do samostatných vzdelávacích blokov. Na konci každého vzdelávacieho bloku bude pripravená pre účastníkov odborná diskusia.

Keďže priestor hotela, ale aj prednášková sála majú limitované kapacity a o vzdelávacie podujatie je z roka na rok vyšší záujem, rozhodli sme sa opätovne pripraviť online verziu tejto aktivity. Online Akadémiu si budete vedieť pozrieť od 22.10.2023 na Medicínskom portáli do 22.03.2024 (www.medicinskyportal.sk).

Milé kolegyne, milí kolegovia, vážime si Vašu priazeň. Veríme, že odborné podujatie, ktoré pre Vás už niekoľko rokov pripravujeme, zostane naďalej príjemnou možnosťou rozšíriť si nielen svoje vedomosti, ale zároveň stretnúť v tejto uponáhľanej a komplikovanej dobe obyčajne, ľudsky so svojimi kolegami. Tešíme sa na stretnutie s Vami.

S úctou,
organizačný tím odborného podujatia.

Odborná garancia a organizácia

Archív

Akadémia: Bolesť hlavy 2019
2x Akadémia:
PCH a BH 2020
2x Akadémia:
BH a PCH 2021
2x Akadémia:
BH a PCH 2022