Program

odborného podujatia
V. AKADÉMIA BOLESTI HLAVY 202313:00 - 14:00
Registrácia účastníkov


14:00 - 14:15
Otvorenie odborného podujatia
prof. MUDr. Peter Valkovič, PhD.
MUDr. Andrea Petrovičová, PhD.


14:15 - 16:45
1. Blok
prof. MUDr. Peter Valkovič, PhD., MUDr. Tomáš Nežádal, Ph.D.


  14:15
  Farmakologická liečba migrény: kde sme a kam kráčame /25 min./
  prof. MUDr. Peter Turčáni, PhD.

  14:40
  Nefarmakologická liečba migrény: kde sme a kam kráčame /25 min./
  prof. MUDr. Peter Valkovič, PhD.

  15:05
  Aktuálny stav v oblasti výskumu biomarkerov migrény /25 min./
  MUDr. Simona Horváthová,
  MUDr. Oľga Duraníková,
  prof. MUDr. Peter Valkovič, PhD.

  15:30
  Placebo a nocebo u migrény: pohľad farmakológa /25 min./
  doc. PharmDr. Anna Hrabovská, PhD.

  15:55
  Český registr pacientů na biologické léčbě: analýza let 2021-2023 /25 min./
  MUDr. Tomáš Nežádal, Ph.D.

  16:20
  Panelová diskusia /25 min./
  prof. MUDr. Peter Valkovič, PhD.,
  MUDr. Tomáš Nežádal, Ph.D.,
  prof. MUDr. Peter Turčáni, PhD.,
  MUDr. Simona Horváthová,
  doc. PharmDr. Anna Hrabovská, PhD.,
  MUDr. Oľga Duraníková16:45 - 17:00
Coffee break


17:00 - 18:30
2. Blok: Nové perspektívy pre liečbu migrény
MUDr. Andrea Petrovičová, PhD., MUDr. Michal Kováčik


  17:00
  Potreby a úskalia migrény /20 min./
  MUDr. Andrea Petrovičová, PhD.

  17:20
  Kde začína riziko chronifikácie migrény? /20 min./
  MUDr. Oto Petrík, MPH

  17:40
  Triptány v liečbe migrény /20 min./
  MUDr. Michal Kováčik

  18:00
  Rimegepant v akútnej liečbe migrény: prvé klinické skúsenosti na Slovensku /20 min./
  MUDr. Martina Kudláčová

  18:20
  Panelová diskusia /10 min./
  MUDr. Andrea Petrovičová, PhD.,
  MUDr. Oto Petrík, MPH,
  MUDr. Martina Kudláčová,
  MUDr. Michal Kováčik


Odborný blok bol podporený nezávislým finančným príspevkom spoločnosti PFIZER Luxembourg SARL, o. z. Spoločnosť PFIZER Luxembourg SARL, o. z. žiadnym spôsobom nezasahovala do odborného obsahu bloku.


19:30 - 21:30
Večera


08:00 - 09:00
Registrácia účastníkov


09:00 - 10:00
1. Blok: Vieme zlepšiť kvalitu života pacientov s migrénou?
prof. MUDr. Peter Valkovič, PhD., MUDr. David Doležil, Ph.D., MBA


  09:00
  Téměř 5-leté klinické zkušenosti s profylaktickou léčbou migrény monoklonálními protilátkami anti-CGRP /25 min./
  MUDr. David Doležil, Ph.D., MBA

  09:25
  Kazuistiky pacientov na profylaktickej liečbe migrény /25 min./
  MUDr. Magdaléna Perichtová,
  MUDr. Milan Maretta, PhD.

  09:50
  Panelová diskusia /10 min./
  prof. MUDr. Peter Valkovič, PhD.,
  MUDr. Magdaléna Perichtová,
  MUDr. David Doležil, Ph.D., MBA,
  MUDr. Milan Maretta, PhD.


Odborný blok bol podporený nezávislým finančným príspevkom spoločnosti Eli Lilly Slovakia s.r.o. Spoločnosť Eli Lilly Slovakia s.r.o. žiadnym spôsobom nezasahovala do odborného obsahu bloku.


10:00 - 10:15
Coffee break


10:15 - 12:15
2. Blok
MUDr. Michal Kováčik, MUDr. Mgr. Marta Miklošková


  10:15
  Spontánna intrakraniálna hypotenzia a postpunkčná BH: mýty a fakty /20 min./
  MUDr. Andrea Petrovičová, PhD.

  10:35
  Idiopatická intrakraniálna hypertenzia: update /20 min./
  MUDr. Michal Kováčik

  10:55
  Neuralgia trigeminu a iné kraniálne neuralgie /20 min./
  MUDr. Ján Mihalov, PhD.

  11:15
  Detská migréna a epizodické syndrómy asociované s migrénou /20 min./
  MUDr. Mgr. Marta Miklošková

  11:35
  Bolesť hlavy pri COVID-19 u hospitalizovaných pacientov /20 min./
  MUDr. Oľga Duraníková,
  MUDr. Simona Horváthová,
  PhDr. Veronika Boleková, PhD.,
  MUDr. Igor Straka, PhD.,
  doc. MUDr. Peter Sabaka, PhD.,
  prof. MUDr. Peter Valkovič, PhD.

  11:55
  Panelová diskusia /20 min./
  MUDr. Michal Kováčik,
  MUDr. Mgr. Marta Miklošková,
  MUDr. Andrea Petrovičová, PhD.,
  MUDr. Ján Mihalov, PhD.,
  prof. MUDr. Peter Valkovič, PhD.,
  MUDr. Oľga Duraníková,
  MUDr. Simona Horváthová,
  PhDr. Veronika Boleková, PhD.,
  MUDr. Igor Straka, PhD.,
  doc. MUDr. Peter Sabaka, PhD.12:15 - 12:30
Ukončenie odborného podujatia
prof. MUDr. Peter Valkovič, PhD.


12:30 - 13:30
Obed


Odborná garancia a organizácia