Kontakt

Organizačné a komunikačné zabezpečenie podujatia realizuje spoločnosť Berlina.kancelaria@berlina.sk
kancelaria1@berlina.sk
office@berlina.sk
berlina@berlina.sk
+421 2 207 83 555


foto © Berlina